1
2
1

תל אור מוטי

מוטי-תל-אור

2

ליכטנברג עוזי

עזי-ליכטנברג